Author Archives

Hedonista, nihilista. Inbizm, śmieszkizm, drugizm. Degenerat. Sprzeczność.
Jak to łatwo 7 słowami scharakteryzować swoją osobę. Drugizm od drugiego. I od dragów. I tragizmu. Czyż nie piękne słowo?